Nederlands Nederlands English English Spanish Spanish Bijdrage & Sponsoring

Kwaliteit van geneesmiddelen en medische verbruiksgoederen, en deze voor de gewone man en vrouw betaalbaar te maken is niet de enige verantwoordelijkheid die ASAMED NV draagt. ASAMED NV is ook in het leven geroepen voor mensen, patiënten die een goede gezondheidszorg niet kunnen veroorloven. ASAMED NV levert haar bijdrage aan de gemeenschap door middel van donaties, sponsoring, geld-inzamelingen, organiseren van voorlichtingsactiviteiten. Maar ook op andere terreinen zoals onderwijs, sport, etc. probeert ASAMED NV een steentje bij te dragen. In ASAMED NV's overtuiging zijn geneesmiddelen en of de juiste hulpmiddelen niet voldoende om een gezond leven te bereiken. Externe factoren zijn net zo belangrijk zoals een schone, stabiele omgeving, goede huisvesting, zijn nodig om evenwicht in het "gehele" leven te ondersteunen. Wij geloven dat het onze plicht als bedrijf, om hierin ook een bijdrage te leveren! ..nderndelke l dit min 

 

 

 

Wij staan altijd open voor suggesties en ideeën. ASAMED NV is altijd op zoek naar bedrijven, stichtingen, of vrijwilligers die onze gedachten delen.
Wij zijn van mening dat een goede gezondheidszorg een recht van iedereen is. Als u suggesties, ideeën heeft laat het ons dan weten.
Alle suggesties, ideeën zullen worden bekeken door het bestuur van ASAMED NV. 

 

Als u meer wilt weten over ASAMED NV's bijdrages en of programma's dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail of bel ons.

 dhfgjhgfjNNNasdfasdfasdNuAnimaASAASAASAA